Any de la Fe

«Desitgem que aquest Any susciti en tot creient l’aspiració a confessar la fe amb plenitud i convicció renovada, amb confiança i esperança. Serà també una ocasió propícia per a intensificar la celebració de la fe en la litúrgia, i de manera particular en l’eucaristia, que és “el cim al qual tendeix l’actuació de l’Església i alhora la font d’on brolla tota la seva força”. Al mateix temps, esperem que el testimoniatge de vida dels creients sigui cada vegada més creïble. Redescobrir els continguts de la fe professada, celebrada, viscuda i resada, i reflexionar sobre el mateix acte amb què es creu, és un compromís que tot creient ha de fer seu, sobretot en aquest Any.» (Porta Fidei 9).